kraklab glob

Bureau de traductions

slaves et anglophones


contact
accueil

copyright©kraklab.ch
flag.f
flag.gb
flag.pl
[..]
Beatrix Podolska  /ur. 6 lutego 1938 w Krakowie
[..]
Polska autorka książek metodycznych dla studentów pedagogiki oraz nauczycieli przedszkoli i klas początkowych. W 1979 roku współpracowała z Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym, od roku 1997 pracuje z Wydawnictwem Prosveta (Maison d’Édition Prosveta) a od 2008 z Oficyną Wydawniczą Impuls. Jest członkiem zarządu Polskiej Sekcji ISME (International Society for Music Education).
"Ani dna
bez kreski !
"

[..]
[..]
"Ród
w słu
żbie książki
i pióra
"

[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
konferencje
[..]
publikacje
Beatrix Podolska jest wnuczką Ferdynanda Hoesicka - humanisty, pisarza, historyka literatury, redaktora naczelnego i współwłaściciela «Kuriera Warszawskiego», księgarza, wydawcy, muzykografa i biografa Fryderyka Chopina, i córką Jadwigi Hoesick-Podolskiej - poetki i pisarki krakowskiej. Ukończyła muzykologię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskała III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania muzyki.
[..]
Od roku 1969 - ten niestrudzony muzykolog-pedagog - prowadziła liczne kursy pedagogiczne w Argentynie, Urugwaju («La hora cultural» z dnia 15 sierpnia 1985) i Polsce oraz warsztaty na kongresach ISME między innymi w Austrii, Kanadzie i Polsce.
[..]
Poświęciła się całkowicie edukacji muzycznej dzieci i kształceniu pedagogów, nauczała w ESM (Eksperymentalne Studium Muzyczne), PSM (Państwowa Szkoła Muzyczna), WSP (Wyższa Szkoła Pedagogiczna), SWP (Studium Wychowania Przedszkolnego), SN (Studium Nauczycielskie) i w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczególną jej troską było zawsze budzenie w dzieciach i studentach zainteresowania muzyką oraz dostarczania im radości z twórczych działań artystycznych.
[..]
Beatrix Podolska opracowuje dzieła Ferdynanda Hoesicka, Jadwigi Hoesick-Podolskiej i Omraama Mikhaëla Aďvanhova, wygłasza również liczne odczyty i wykłady z nimi związane. Zajmuje się tłumaczeniami oraz korektą tłumaczeń książek, broszur i filmów związanych z dziełami Omraama Mikhaëla Aďvanhova. Jej konsultantem jest syn, Marek T. Kwak. Dzięki swoim prezentacjom Beatrix Podolska odświeża pamięć czytelników, a dzieci i młodzież zapoznaje z publikacjami swoich przodków.

Beatrix Podolska za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej została odznaczona przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania Złotym Krzyżem Zasługi (1979). Odznaczono ją również Srebrną Odznaką Miasta Krakowa (1987), Złotą Odznaką ISME (1988), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta (1989) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1992).
[..]
Wydane książki :
[..]
- Z muzyką w przedszkolu (W.S.i P, Warszawa 1979)
- Bawiło się lato z wiosną (W.S.i P, Warszawa 1980 1983)
- Fortepian - podręcznik dla słuchaczy Studium Nauczycielskiego (W.S.i P, Warszawa 1990)
- Muzyka w przedszkolu (Oficyna wydawnicza "Impuls", Kraków 2008, 2011)
- Dźwięczące wiersze (Oficyna wydawnicza "Impuls", Kraków 2008)
- Rytmika dla dzieci (Oficyna wydawnicza "Impuls", Kraków 2008, 2009, 2012)
- Łatwe piosenki dla dzieci (Oficyna wydawnicza "Impuls", Kraków 2008, 2009, 2011).
[..]
Autorka pasjonuje się korektą tłumaczeń oraz tłumaczeniami dzieł Omraama Mikhaëla Aďvanhov, muzyką klasyczną, Paneurytmią jak również naturą.
[..]
[..]
[..]
[..]
źródła :  Wikipedia.pl, Wikipédia.fr, Wikipedia.org, Oficyna wydawnicza Impuls, Uniwersytet Jagielloński, publikacje