kraklab glob

Bureau de traductions

slaves et anglophones


contact
accueil

copyright©kraklab.ch

Wypracowania «piśmienne», na które był położony nacisk szczególny, miały formę listów do kuzyna, Józefa Temlera, na które on - będąc również uczniem Jacobi - odpisywał. Nadawało to pracom charakter korespondencji, które bawiły i uczyły, a forma listowa pozwalała wyzwalać i rozwijać się inwencji twórczej. To był jeden ze «sposobów starego pedagoga» aby uczniowie «chcieli chcieć» - jak mawiał prof. Jerzy Merunowicz (1915-2006).
[..]
Można śmiało stwierdzić, iż Wilhelm Jacobi był jednym z prekursorów uczenia się aktywnego, które wręcz pasjonowało młodych gimnazjalistów, a które zupełnie było pozbawione cech nielubianego i krytykowanego «szkolnego pedantyzmu». W ten sposób upłynęły 3 lata nauki i radości z nauki. 
publikacje [..]
Studia
[..]
Po rocznym pobycie w Heidelbergu i kilkumiesięcznej praktyce-nauce w rodzinnej księgarni, uproszony ojciec zgadza się wreszcie, aby Ferdynand poświęcił się wyłącznie literaturze. Opuszcza więc on dom rodzinny i rozpoczyna upragnione studia. W latach 1884-1886 studiował Hoesick na Wydziale Handlowym Politechniki Ryskieja od 1886 do 1887 na Wydziale Filozoficznym i Literacko-Historycznym Uniwersytetu w Heidelbergu.
[..]
Na wiosnę 1888 roku Ferdynand Hoesick ropoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, /fot/ gdzie słuchał wykładów z historii i historii sztuki prof. Stanisława Smolki (1854-1924), prof. Michała Bobrzyńskiego (1849-1935), prof. Wincentego Zakrzewskiego (1844-1918), prof. Mariana Sokołowskiego (1839-1911) i prof. Józefa Łepkowskiego (1826-1894), z ekonomii politycznej prof. Juliusza Lea (1861-1918), z etnografii prof. Franciszka Czernego-Schwarzenberga (1847-1917), a z literatury polskiej XVI w. prof. Józefa Kallenbacha (1861-1929).
Przede wszystkim jednak cenił sobie wykłady z historii literatury prof. rektora Stanisława Tarnowskiego (1837-1917), do którego uczęszczał na seminarium literackie uwieńczone habilitacją (1890), któremu też poświęcił 2-tomową monografię. Młody student Hoesick utrzymywał bliskie kontakty m.in. z rodziną Żeleńskich, a najblizsze z Tetmajerami, u których to mieszkał podczas krakowskich nauk, Kazimierz Tetmajer (1865-1940) własnoręcznie skreślił dedykacje, na pierwszym tomiku swoich Poezji. W Ród w służbie książki i pióra Tadeusza Z. Bednarskiego czytamy :
[..]
«Mieszkał u Tetmajerów, a Kazimierz Tetmajerów nazwał go w dedykacji "swym drogim, jedynym przyjacielem".»
fotografie
Jedną z wielu ciekawostek, które czytelnik może znaleźć w Pamiętnikach są życzenia na Nowy Rok, pióra ojca Tetmajerów, szacownego pana Adolfa (1813-1892), oto wzmianka Hoesicka i początek wiersza :
[..]
«Gdy się miał zacząć rok 1889, stary pan Tetmajer napisał mi z powinszowaniem Nowego Roku "pyszny wiersz" (jak go nazwałem w liście do rodziców), zaczynający się w ten sposób» :
[..]
Przede wszystkim na Rok Nowy
Niech Bóg zlewa szczęścia zdrój
Na drogie Duniowi głowy:
Oto pierwszy wyraz mój.
[..]
Ferdynand Hoesick wspomina w Pamiętnikach bliższych i dalszych kolegów z «ławy szkolnej» w Collegium Novum :
[..]
«Siedzieliśmy tam w tym niewielkim, ale estetycznym lektorium w "Collegium novum", słuchając wykładów o Leonardzie da Vinci, Michale Aniele, Rafaelu i o całej plejadzie włoskiego quattrocenta. W słowa profesora wsłuchiwał się między innymi jasnowłosy i niebieskooki Stanisław Wyspiański; obok niego siedział Józef Mehoffer, dalej Kazimierz Tetmajer, Lucjan Rydel, Ferdynand Hoesick, Kazimierz Ehrenberg; czasami przychodził Stanisław Estreicher, który wówczas studiował Corpus iuris...»
[..]
Relacje profesor-student pomiędzy Stanisławem Tarnowskim i Ferdynandem Hoesickiem, z czasem, naturalnie przeobraziły się w bliską znajomość, a w końcu w gorącą przyjaźń. Jednym z przykładów jest list zachowany w diariuszu Hoesicka, a będący częścią zbiorów rodzinnych wnuczki, Beatrix Podolskiej, oto jego fragment :
[..]
«Czego jestem jeszcze bardzo ciekawy, to tej powieści, którą Pan chce, czy zaczyna pisać. Na domysł zdaje mi się, że Pańska powieść będzie rodzajem raczej bliższa jego /Weissenhoffa/ jak Reymonta. Od śmierci Orzeszkowej oni dwaj wydają mi się dziś najlepsi na tym polu. Sienkiewicz jest oczywiście hors concours. Jeszcze raz serdeczne podziękowania za książkę, takież życzenia dla powieści i takież wyrazy najszczerszego, przyjaznego poważania. Szczerze oddany S. Tarnowski» /Rudnik nad Sanem, 25 sierpnia 1912/
[..]
Encyklopedia muzyczna podaje: «Hoesick uzupełniał studia w Paryżu (1890-1891): na Uniwersytecie La Sorbonne i Collčge de France». Jesienią 1891 wrócił do Warszawy i podjął działalność literacką, pobierając pensję w firmie ojca. Często wyjeżdżał za granicę, zbierał materiały i dokumenty - rozpoczęły się lata żmudnych badań, ciągłych poszukiwań źródeł i nieustających zapisków, które później posłużyły do wielu publikacji i książek.
[..]
Ślub - Warszawa
[..]
W listopadzie 1901 roku na raucie u Krausharów poznał Zofię Janinę Lewentalównę (1883-1955), /fot18/ która wtedy wpadła mu w oko, a w jego sercu i życiu pozostała na 40 lat, tak opisał ją w Pamiętnikach :
[..]
«Ślicznie ubrana, w jasnej popielatej sukni, od pierwszej chwili spodobała się mi nadzwyczaj jako nader wdzięczna i urodziwa panna,
prawdziwy pączek.
»

[..]
Za zgodą Lewentalów, 12 kwietnia 1902 roku, Ferdynand Hoesick, dobrze zapowiadający się literat i zamożny księgarz, doprowadził do ołtarza w kościele św. Krzyża w Warszawie Zofię Lewentalównę, córkę Hortensji Marii Magdaleny z Bersonów (1856-1923) i Franciszka Salomona Salezego (1841-1902). Franciszek Lewental odkupił od firmy Gebethner i Wolff (1887) połowę Kuriera Warszawskiego. 
dalszy ciąg  źródła :
Akademia Muzyczna w Krakowie, Ani dnia bez kreski, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności, Chopin, Ćwierć wieku z Kurierem Warszawskim, Dziennik Polski, Encyklopedia muzyczna PWM, Gazeta Krakowska, Kalendarz Ludowy, Klimek Bachleda, Kłosy, Komisja do badań w zakresie literatury i oświaty w Polsce Polskiej Akademii Umiejętności, Kraj, Księgarnia Sennewalda, Kurier Warszawski, Kwartalnik Muzyczny, Magazyn, Muzyka 21, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Pamiętniki, Powieść mojego życia, Przegląd Naukowy, Przegląd Polski, Renesans Ferdynanda Hoesicka, Ród w służbie książki i pióra, Ruch Muzyczny, Słowo, Śpiewak, Tygodnik Ilustrowany, Uniwersytet Jagielloński, Wikipedia.pl, Wikipédia.fr,
Wikipedia.org, publikacje